Domain name

Domain name คืออะไร

Domain name คือ ชื่อที่ถูกเรียกแทนเพื่อใช้อ้างอิงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์จำชื่อเว็บไซต์ง่ายๆ แทนการจำชื่อที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต (IP Address) ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ google.com แทน 74.125.236.51 ซึ่งจดจำได้ยากกว่า

โดเมนเนมถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการมีเว็บไซต์ คุณควรเลือกชื่อที่จดจำได้ง่าย เป็นคำง่ายๆ สะกดได้ไม่สับสน ชื่อออกเสียงฟังง่าย ยิ่งผู้เข้าชมเว็บไซต์จดจำชื่อเว็บไซต์ของคุณได้เท่าไหร่ สิ่งนี้จะทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่นิยม และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า หรือบริการของคุณได้มากขึ้น

With discounts up to 70%

เลือก Domain

คลิ๊กเลือก