Category Archives: นิยาย

คัมภีร์จตุยุทธ

ฟ้าดินเปิด ก่อกำเนิดผืนพิภพ สรรพสิ่งทั้งหลายถือกำเนิด ระหว่างการก่อตัวของฟ้าดิน ก็บังเกิดเผ่าพันธ์แรกของสิ่งมีชีวิต เผ่าพันธุ์นั้นก็คือ เผ่าศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงส่ง เผ่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นเผ่าที่มีร่างกายเลิศล้ำ พรสวรรค์สูงเด่น และแข็งแกร่งทรงพลัง กาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป ได้แตกเหล่าเผ่าพันธุ์ก่อกำเนิด เป็น เผ่าพันธุ์มนุษย์ เผ่าพันธุ์อสูร แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์ และเผ่าพันธ์อสูร ล้วนอยู่ใต้การปกครองของ เผ่าศักดิ์สิทธิ์